I gruppeledermøtet i forkant av siste Fylkesting kom det frem at Fylkesordføreren vurderte å avlyse møtet grunnet mangel på saker!!

I Høyre registrerer vi med beklagelse at Fylkestinget og komiteene ikke lenger er stedet for de store politiske saker og diskusjoner.

Det er fylkesrådets plikt å gi Fylkestinget og komiteene arbeidsoppgaver og holde de i regelmessig arbeid. Den manglende prioritering av Fylkestinget er pinlig for Fylkesordføreren og Fylkesrådet, men også for oss fylkestingsrepresentanter.

Sakslisten til dette Fylkestinget er det beste bevis på Fylkesrådets manglende prioritering av de politiske sakene. Jeg har i hvert fall ikke blitt fylkespolitiker for å diskutere:

o Byggegrenser langs fylkesveier
o Nytt navn til innvandrerrådet
o Tannhelsetjenestens årsmelding
o Overtagelse av aksjer i et filmselskap
o Arkivordninger
o Tilskudd til flomlys

Det er nok av saker. Derfor vekkes på nytt mistanken om at Fylkesrådet ser på Fylkestinget som brysomt og helst vil avgjøre alle saker selv.

Vi fikk ingen innrømmelser fra Fylkesråd Siw Tørudbakken. Snarere tvert imot. Ballen ble spilt tilbake til oss, med beskjed om at det også var vårt ansvar å reise politiske saker. Det paradoksale er at vi har reist og fått vedtatt en rekke politiske saker, men disse er ikke fulgt opp av Fylkesrådet, til tross for at noen er over 1 ½ år gamle. Vi vil derfor, sammen med de øvrige opposisjonspartiene, vurdere å reise et mistillitsforslag til Fylkesrådet i neste Fylkesting.

Reklamer