Samferdselsministeren har signalisert at hun ønsker å vurdere alternative finansieringsformer i veiutbyggingen. Vi stilte derfor et spørsmål til Fylkesrådet om de ville vurdere bruk av OPS (offentlig privat samarbeid) for å få fart på veiutbyggingen og veivedlikeholdet (etterslepet er på formidable 1,5 milliarder kr) i Hedmark. Det ville de ikke. Er det rart vi har dårlige veier i Hedmark, når man av ideologiske grunner velger å ikke bruke finansieringsordninger som har vist seg å være en stor suksess andre steder.

Reklamer