Arbeiderpartiet i Oppland og de rødgrønne i Hedmark viser virkelig frem sitt demokratiske sinnelag i sammensetningen av Arna Innlandet, som etter planene skal være en viktig aktør i alle samarbeidsspørsmål.

I Oppland Fylkesting ble det i går vedtatt at organisasjonen skal settes sammen med en fra opposisjonen og fem fra posisjonen fra hvert fylke.

Dersom dette også blir resultatet av behandlingen i Fylkestinget i Hedmark (noe innstillingen til vedtak tyder på), er min umiddelbare reaksjon at vi boikotter Arena’n. Det har etter mitt syn ingen hensikt i å delta i og bruke tid i et forum hvor våre synspunkter og meninger i utgangspunktet er uønsket.

Hvor mange udemokratiske arenaer skal vi ha i Hedmark? Hva blir det neste? Nå har vi tre (FYT, Hedmarkstinget og Arena Innlandet).

Reklamer