En av de store ideologiske skillelinjene i norsk politikk går mellom dem som tror at samfunnet bygges ovenfra og dem som tror at det bygges nedenfra. Høyre er trygt plassert i den siste kategorien. Vi tror ikke det gode samfunn skapes gjennom direktiver og detaljregulering fra statlige myndigheter i hovedstaden. Vi tror ikke at samfunnet består av grå og upersonlige maktstrukturer som kan styre utviklingen i retning av et Utopia en plass der fremme. For oss høyrefolk er det innlysende riktig at samfunnet består av sprell levende tenkende mennesker av kjøtt og blod som hver dag gjør sitt for å skape et bedre liv for seg og sine. Det er summen av disse menneskenes drømmer, tanker og handlinger som bringer oss fremover. Derfor er det innlysende for alle som vil se, at samfunnet bygges nedenfra.

Reklamer