I Høyre er vi glade i mennesker. Vi driver faktisk politikk for å legge til rette for et bedre liv for menneskene i landet vårt. Tenk det! Vi vil ha gode skoler fordi vi er glade i hverandre. Vi vil ha gode helse- og omsorgstjenester fordi vi bryr oss om hverandres ve og vel. Vi vil ha bedre veier for å unngå at mennesker vi er glade i, blir drept i trafikken. Vi vil ha mer politi i gatene for at mennesker vi bryr oss om, skal føle trygghet i hverdagen. Vi vil legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser, slik at mennesker vi er glade i, skal ha en trygg inntekt for seg og sine. Vi vil ta vare på miljøet, slik at våre barnebarn og oldebarn skal ha et trygt liv. Vi vil holde skatter og avgifter på et lavest mulig nivå, fordi vi har tillit til at mennesker er i stand til å gjøre fornuftige valg for seg og sine. Vår politikk er tuftet på at mennesker skal ha frihet for seg selv og ansvar for hverandre!

Reklamer