Sammenholder vi fylkeskommunens årsrapport for 2009 med budsjettet for 2009 er det nærmest umulig å se om fylkeskommunen har gjennomført det som ble vedtatt i budsjettet. Det virker som om Fylkesrådet (AP, SV og SP) – bevisst, eller ubevisst – ikke ønsker å gi Hedmarks befolkning innsyn i hvilken grad de har nådd målene i vedtatte planer. På denne måten unnslipper de også debatt og deltagelse fra innbyggerne. Ikke overraskende det. Vi har nok av eksempler på en ”vi vet best” holding fra de rødgrønne i dette Fylkestinget.

 I det store og hele kjennetegner dette en organisasjon og et politisk regime som er skjermet for ytre påvirkning og press, og som er seg selv nok.

Reklamer