Gode lokalsamfunn er trygge lokalsamfunn. Derfor vil Høyre bekjempe kriminalitet, trakassering og mobbing. Derfor er gode oppvekstvilkår så viktig for oss.

Reklamer