I handlingsprogrammet for fylkesveier skriver Fylkesrådet I Hedmark at de ”er opptatt av å få mest mulig veg for pengene”. Vi i Høyre foreslo derfor at man måtte vurdere bruk av OPS (offentlig privat samarbeid), som jo flere steder i landet har vist seg å være en suksess. Dette ble avvist, med begrunnelsen; ”dette er vi imot på idealistisk grunnlag”. Troverdig veipolitikk?

Reklamer