Om jeg ikke akkurat er overrasket, så er jeg likevel forbauset over hvor lite Fylkesrådet og det rødgrønne styret i Hedmark er til å lytte til opposisjonen eller andre, som mener de har konstruktive forslag til forbedringer av Fylkesrådets politikk.

Fylkesrådet ville styrket sin politiske legitimitet, dersom de en gang i blant var storsinnet nok til å ta gode forslag til følge. Når det har vært så vanskelig å gjøre det, kan det ha sammenheng med at man har styrt så lenge og sammenhengende i Hedmark, at man har vanskelig for å se at andre løsninger enn sine egne kan være verdt å vurdere.

Når V, Krf, PP og H i Fylkestinget 31. august legger frem et eget forslag til økonomiplan får Fylkesrådet og de rødgrønne en ny sjanse til å vise om de har evne og mot til lytte til andre, eller om de fortsatt er av den oppfatning at bare rødgrønne politikere vet hva som er best for Hedmark.

Reklamer