Fylkeskommunen har fire kjerneoppgaver, samferdsel, videregående utdanning, næringsutvikling og kultur. Det er til disse oppgavene at vi må prioritere de store pengene.   Oppgavene må utføres best mulig innenfor de tilgjengelige økonomiske midler. Innbyggerne fortjener at skattepengene forvaltes klokt og effektivt. Vi ser dessverre at Hedmark ofte har svakere resultater enn ønskelig på statistikker innenfor kunnskap, samferdsel og næringsliv.

Reklamer