I Hedmark har fylkeskommunens politiske ledelse i lang tid vært ledet av Arbeiderpartiet, i perioder alene, nå i samarbeid med Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet. I Hedmark er det mye som er bra, men det er også et betydelig rom for forbedring. I økonomiplanen til sittende fylkesråd kommer det klart frem et eget ønske om å effektivisere og unngå sløsing i organisasjonen! Dette skriver fylkesrådet uten at det er verken er satt av midler til å gjennomføre slike utredninger, definert klare mål eller presentert en god fremdriftsplan. Samtidig ser vi betydelige utfordringer knyttet til svak prioriteringsevne og liten vilje til å benytte bidrag fra eksterne leverandører. Frivilligheten og private vil med vår politikk få økt mulighet til å hjelpe til med å løse fellesskapsoppgavene på en kvalitetsmessig og hensiktsmessig måte. Lite utskiftning av ledelse har over tid svekket handlingsevnen og tilgangen til nye ideer. Tiden er inne for et politisk skifte. Det vil gi Hedmark en ny retning som gir mer nyskaping og mindre byråkrati etter kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Reklamer