En sentral velferdsoppgave for fylkeskommunen er å sørge for en forsvarlig bruk av skattepengene som fylkeskommunen rår over. Fylkeskommunen skal sørge for at midlene gir gode tjenester til de ett hundre og nitti tusen innbyggerne som har Hedmark som sitt hjemfylke. Denne målsettingen følges aktivt opp i vår økonomiplan for 2011-2014. Fylkeskommunen har vokst seg for stor. Vi trenger tydeligere mål og krav til administrasjon og sysselsetting i fylkeskommunen fremover. Det betyr langt klarere prioritering av ressursene og smartere økonomistyring. Videre mener jeg at fylkeskommunen bør konsentrere seg mer om kjerneoppgavene. Politisk styre i Hedmark er basert på parlamentarisme, dette er en kostbar måte å drive politisk styre og samtidig reduserer det innsyn og påvirkningsmulighet for opposisjonen.

Reklamer