Samferdsel, bosetting og arealpolitikk må ses i en sammenheng, og kommune, fylke og stat må spille på lag for å lage best mulig løsninger for innbyggerne og næringslivet. Slik oppleves det ikke i Hedmark idag, dessverre. Snarere tvert i mot.

Reklamer