Eidsivas ulovlige partistøtte til Senterpartiet er en svært alvorlig sak med mange ulike dimensjoner og fasetter.

Hedmark fylkeskommune (gjennom sitt selskap Hedmark Fylkeskraft AS) er sammen med Hamar kommune (gjennom sitt selskap Hamar Energi Holding), de klart største eierne i Eidsiva Energi. Oppryddingen i denne saken må skje gjennom eierskapet. Det vil si i bedriftsforsamlingen.

Fylkestinget og Fylkesrådet har bevisst holdt opposisjonen i Fylkestinget utenfor Eidsivas bedriftsforsamling ved ensidig å oppnevne rødgrønne politikere. Ved siste oppnevning skjedde dette direkte av Fylkesrådet uten behandling i Fylkestinget. Dette gjør at vi i Høyre og de øvrige opposisjonspartiene er avskåret fra nødvendig kontroll, informasjon og påvirking i bedriftsforsamlingen. Dette er særlig alvorlig da Senterpartiet, som medlem av Fylkesrådet og det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen, er direkte involvert i saken.

Bakgrunnen for bare å oppnevne rødgrønne politikere ble av Aps gruppeleder i Fylkestinget, Njål Føsker, begrunnet med at vi på borgerlig side ikke var i stand til å ivareta fylkeskommunens eierinteresser i Eidsiva på en god nok måte. 

Slik kan vi ikke ha det.

Etter mitt syn er det nå behov for et sett kjøreregler/reglement for oppnevning av representanter til bedriftsforsamlinger og andre styrende organer. Målet må være å få til styrer og bedriftsforsamlinger hvor et bredest mulig politisk spekter og meninger er representert. En forutsetning er selvfølgelig at øvrige etterspurte og nødvendige kvalifikasjoner for å ikle seg vervene er oppfylt.

Reklamer