15. februar i år vedtok Fylkestinget å etablere Hedmarkstinget.

Det nye tinget skulle være en møtearena for de tre forvaltningsnivåene. I vedtaket heter det at tinget skal bestå av stortingsrepresentantene, statsråder og statssekretærer i Hedmark, fylkesrådet og gruppeledere i fylkestinget, samt kommunenes ordførere. 

Det nye tinget skulle ha to møter i året.

Det har nå gått over 7 mnd etter vedtaket i Fylkestinget, uten at noe har skjedd.

Det rødgrønne Fylkesrådet består av 4 heltidpolitikere. I tillegg har de en Fylkesordfører på heltid. Allikevel klarer de altså ikke å etablere Hedmarkstinget innen rimelig tid. Dette styrker igjen mistanken om at Fylkesrådet er mer opptatt av administrasjon enn av å gjennomføre poltiske vedtak.

Hamar kommune sliter nå med å få Staten i tale i forbindelse med etableringen av det storslagne kulturhuset på Stortorvet. Hamar trenger en forpliktende uttalelse fra Staten om at de stiller opp med nødvendige midler. Her kunne Hedmarkstinget å spilt en verdifull rolle. Trist at ikke Fylkerådet ser dette.

Vel, jeg får stille Fylkesrådet et spørsmål om dette i Fylkestinget 4. oktober, og håpe på et positivt svar.

Reklamer