I Høyre er vi for fritt skolevalg i den videregående skolen. Det er ikke Aps vararepresentant til Fylkestinget, Bjørn Jarle Rødberg-Larsen. Det respekterer jeg. Det er vanskeligere å ta på alvor de argumenter, eller mangel på sådanne, som Rødberg-Larsen ”bringer til torgs” mot fritt skolevalg i et leserinnlegg i flere av lokalavisene i Hedmark.

Hvem er det egentlig Rødberg-Larsen representerer når han skriver ”vi i Arbeiderpartiet”? Det kan i hvert fall ikke være Oppland Arbeiderparti. De sitter med Fylkesordføreren og makten i Oppland og har innført fritt skolevalg for mange år siden.

Han representerer imidlertid et parti som har sittet med makten i Hedmark Fylkeskommune siden den ble opprettet i 1976. Et parti som har hovedansvaret for en skolepolitikk som gjør at elevene i den videregående skolen i Hedmark presterer dårligere enn de aller fleste andre fylkeskommuner i Norge. Hedmark er det fylket hvor færrest gjennomfører utdanningsløpet på normert tid. Videregående skoler i Hedmark brukte flere kroner på undervisning pr elev i året enn Oppland for årene 2006 – 2008. Likevel har det i Oppland vært mellom 6 og 13 prosent flere elever som fullfører VG opplæring på normert tid. Kan det ha en sammenheng med at elevene selv kan få velge skole ut i fra sine egne forutsetninger og behov, i stedet for at Rødberg-Larsen og likesinnede sier de vet bedre hva som er best for deg? 

Jeg har også lyst til å minne om at AP og Rødberg-Larsen i Fylkestinget 31. august stemte i mot forslaget fra Pensjonistpartiet, KrF, V og H om at det skulle settes av 4,5 mill kr årlig til videre- og etterutdanning av lærere, samt en kunnskapspakke hvor Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene skal forbedre og utvikle hele det 13-årige skoleløpet. Det kan også være grunn til å minne om at det var Høyre som var arkitekten bak, og som fikk vedtatt en skolepolitisk plattform for den videregående opplæringen i Hedmark. En plan hvor det trekkes opp mål og krav til resultater i skolen, og åpenhet om disse.

Når vi ser og erfarer hvor feilslått Aps skolepolitikk har vært i Hedmark, hadde jeg nok forventet en noe mer ydmyk tilnærming til spørsmålet om fritt skolevalg og skolepolitikk generelt. Det ser ikke ut til å være tilfelle. Da er jeg ubeskjeden nok til å håpe på større oppslutning om Høyre i fylkespolitikken ved valget neste høst, slik at vi får tatt et skikkelig løft for elevene våre.

Reklamer