Jeg synes det er skammelig at Fylkesrådet nok en gang legger frem sitt budsjettforslag så tett opp til komite- og fylkestingsmøtene, at det kun gir oss under 2 uker til å jobbe med vårt alternative budsjett. I Stortinget har opposisjonen 2 mnd! 

Hva er de redd for? Det må da være en styrke at budsjettet får en bred og grundig behandling i Fylkestinget. I Stortinget har man finansdebatt, med derpå behandling av budsjettforslaget i komiteene. Det kunne vi også ha hatt.   

Vi har påpekt denne urimeligheten i flere omganger, men maktarrogansen ser ikke ut til å ta noen ende. Det blir mer og mer tydelig at Fylkesrådet praktiserer parlamentarisme så langt det gavner dem selv.

Vi vet best, alltid, synes å være det rådende syn i Fylkesrådet. Trist.

Reklamer