Det er bra at vi over tid har tilført Høgskolene i Hedmark og Oppland betydelig pengebeløp. Dette bidrar forhåpentligvis til at vi får høgskoler av høy kvalitet.

 Det som ikke er bra er at pengene er beheftet med det mål for øye å utvikle høgskolene til et innlandsuniversitet.

 Hedmarks utfordringer ligger i grunnskolen og den videregående skolen. Her er vi blant de dårligste i landet. Dette er noe vi alle erkjenner og ønsker å gjøre noe med. En naturlig progresjon for mange av elevene fra den videregående skolen i Hedmark ville være å kvalifisere seg til høgskoleutdanning og ikke et universitet.

Hva er feil med å utvikle Norges beste videregående skole og Norges beste høgskole?  

Det er innenfor den yrkesrettede videregående utdanningen og innenfor profesjonsstudiene på høgskolen vi har det største arbeidsmarkedet og arbeidsbehovet i Hedmark – og landet for øvrig – fremover. Hva er feil med å kvalifisere våre ungdommer til en slik utdanning? Da vil vi også – tror jeg – i større grad beholde ungdommene i Hedmark, fordi de finner relevante jobber her.

Jeg er gjerne med på å tilføre høgskolene mere midler. Et innlandsuniversitet tror jeg uansett er et uoppnåelig mål. Uttalelser fra NHO og kommunene i Hedmark tyder på at stadig flere er av samme oppfatning.

Den største betenkeligheten nå er den skjevfordelingen av midler som skjer mellom Høgskolen i Hedmark, og Høgskolene i Oppland.

Jeg tok opp dette spørsmålet for to år siden og fikk da til svar fra fylkesråd Aasa Gjestvang (SP) om at dette skulle rettes opp over tid.

Dette skjer imidlertid ikke. I den nye avtalen om fordeling av midler mellom høgskolene forfordeles høgskolene i Oppland med 45 mill kr de neste årene.

I Fylkestingets møte i desember avfeide Gjestvang dette, og argumenterte med at det viktigste nå var å få på plass en ny avtale. Dette er etter mitt syn meget alvorlig. Gjestvang har feilinformert Fylkestinget i saken.

Er dette prisen vi må betale for at vi har ryddet opp i vår høgskolestruktur og Oppland ikke? Høgskolen i Hedmark har da vitterlig like store utfordringer som Oppland. Vår oppgave i Fylkestinget må jo være å passe på at vår høgskole får de samme rammebetingelsene som høgskolene i Oppland.  Det syntes åpenbart ikke flertallet i Fylkestinget, som forsvarte og vedtok forslaget til avtale uten store motforestillinger.

Reklamer