Vedtaket som rovviltnemndene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold gjorde i går viser dessverre at nemndene mangler kunnskap om hva rovviltforliket egentlig innebærer. At de i tillegg lar Fylkemannen lede seg bort fra de viktigste og mest reelle problemstillingene er urovekkende.

Det synes nå dokumentert at bestandsmålet for ulv ble nådd i fjor vinter. Bestandsmålet er ikke et minimumsmål, men et mål for hvor stor bestanden skal være. Ingen felling innenfor sona i fjor eller i år, vil bety at vi får en langt høyere belastning innenfor sona.

Vi har nå fem flokker, 2 revirhevdende par og 3 ynglende par, innenfor området øst for Glomma-Åsnes og Rendalen. Det ene har så vidt haletippen innenfor Sverige og teller ikke med. Dette er basert på registreringer vinteren 2009-2010. De har vel hatt litt intimt samkvem med resultater etter det, tenker jeg. Avskyting av 3 ulver utenfor sona har derfor ingenting med en fornuftig forvaltning å gjøre. Den fortsetter med uforminsket kraft og bygge opp under eksplosjonen i ulvestammen. Antall dyr innenfor sona kommer til å eksplodere langt utover bestandsmålene som er satt og mange av dem vil emigrere til jaktmarker langt utenfor sona. Der er det jo allerede langt flere enn de 3 som nå skal tas ut nå.

Gårsdagens beslutning synliggjør egentlig bare den lokale forvaltningens knefall overfor det sentrale forvaltningsapparatet, som sitter med sekretariatet og skriver innstillingen til den lokale nemnden.

I innstillingen fra sekretariatet er det et kart som viser ynglende flokker og revirhevdende par. Jeg formoder at dette er situasjonen slik forskningen dokumenterer den – altså vinteren 2009-2010 (Lokale observasjoner og utsagn kan man jo ikke bygge på, fordi da kommer man jo aldeles galt av sted). Konsentrasjonen er ekstrem. Fra Åsnes og til Åmot, øst for Glomma er det ikke plass til mer ulv. I dette lille området er man langt over den nasjonale målsetningen alene. Bare vent til man nå ser yngling i flere av disse revirene. Forvaltningen er i ferd med å  miste kontrollen og har brutt Stortingets forutsetning om mindre belastning der den er stor fra før.

Man foreslår å ta ut 3 ulver utenfor sona. Det er helt uforståelig. Det betyr at man fortsatt forvalter dette som om man ikke er i nærheten av den nasjonale målsetningen, og etter at målsetningen faktisk ble nådd. Dette avslører den lokale forvaltningens reelle posisjon i forvaltningen.

Er det noen som forundrer seg over at man i vårt område har høyt konfliktnivå og null tillit til politikken. Det er åpenbart hva DN og Fylkesmannembetet reelt sett driver med. De skaper et reservat i området nord for Kongsvinger og har ingen vilje til å ta Stortingets forutsetninger på alvor. De er lagt helt til side.

Så kan man også undre seg over at jaktstarten er utsatt til 15. februar. Det skulle ikke ha noe å gjøre med at da er det ikke lenger mulig å jakte ulv innenfor ulvesona ?

Reklamer