Fra Fylkestingets talerstol har vi gjentatte ganger fått høre at Ap, SV og Sp er imot offentlig privat samarbeid (OPS) av ideologiske grunner.

De har stemt imot offentlig privat samarbeidet, for å få fart på veiutbyggingen i Hedmark.  Vi vet også fra den offentlige debatten at de er imot et samarbeid med private når det gjelder skoler, sykehjem, bruk av private sykehus m.m..

De tre partier er imidlertid for private barnehager – det var jo det som gjorde at Kristin Halvorsen kom i mål med barnehageløftet sitt – og de har stemt for offentlig privat samarbeid ved utbyggingen av Terningen Arena i Elverum.  

Dette er vanskelig å forstå. Hvorfor er det vanskelig å samarbeide med private om skoler, sykehus, sykehjem og veiutbygging, når det er mulig å samarbeide med private om barnehager og Terningen Arena. Enten er man imot av ideologiske grunner, eller så er man det ikke. Det er ikke noe mellom der.

Reklamer