I dagens Østlendingen åpner senterpartitopp Aasa Gjestvang opp for et samarbeide med Høyre i Fylkestinget, etter høstens fylkestingsvalg.

Det er et interessant utpill, men må sees i lys av at SP nok en gang kan komme i en posisjon hvor de avgjør om nåværende røde regime skal få fortsette etter valget i 2011, eller om vi på ikke sosialistisk side kan komme i posisjon.

Vi i Høyre vil gjøre hva vi kan for å få til et regimeskifte i Hedmark. Det er flott hvis SP kan bidra til det, men det betinger at de legger vekk det røde tankegodset til fordel for en resultatorientert og pragmatisk tilnærming til de store utfordringene vi står over for i Hedmark.

Reklamer