Etter 5 ½ år med AP/SV og Sp ved makten er det heldigvis mange som nå ser hva sosialisme er.

Sosialistene har aldri villet se det enkelte mennesket. I deres verden defineres folk inn i grupper og flokker – en form for cattle management – hvor vi står overfor en politisk og byråkratisk elite som har makten i systemene og gjør sine normer til gullstandard, slik at vi andre må rette oss etter dem. En formyndermentalitet som skjuler seg bak edle mål. En elite som synes å tro at de vet bedre enn det folk selv gjør.

I tillegg driver de en omvent Robin Hood politikk. Skatteskruen skrus stadig strammere til for vanlige folk – ½ av alle lønnsmottagere i full stilling betaler nå toppskatt. Boligskatten har gjenoppstått under denne regjeringen og det i tillegg innføres det eiendomsskatt over en lav sko. Dårlig lokal politisk styring kombinert med en regjering som lyver på seg økte økonomiske overføringer til kommunene kamufleres gjennom økt skattetrykk for vanlige folk.

Det er en svært alvorlig situasjon for landet når Jens Stoltenberg, Liv Signe Navarsete  og Kristin Halvorsen lever i den villfarelse at kommunene har fått styrket sin økonomi under denne regjeringen. Det er den største valgbløffen til den sittende regjeringen. Jens, Liv Signe  og Kristin må snarest og senest ved stortingsvalget i 2013 ut av regjeringskontorene ut i hospitering i kommunene.

Reklamer