Etter å ha besøkt årsmøtene i Hedmark SV og SP (!), kan vi i lokalavisene lese at Kristin Halvorsen i forkant av møtene hadde lest seg opp på ulv, men at hun ikke hadde noe å meddele innbyggerne i Hedmark. Hun var kommet for å lytte. Lytte til hva? Dersom synspunktene og problemstillingene knyttet til det å ha ulv i sine nærområder ennå ikke har nådd SVs leder, da er det ikke kunnskap det står på, men viljen til å ta denne kunnskapen inn over seg.

Reklamer