I Aftenposten 24. februar 2011 kan vi lese at Hovedgården ungdomsskole i Heggedal i Asker, i samarbeid med barnehagene og barnetrinnene i grunnskolen har innført de samme standarder om høflighet, sitte rolig og hva som forventes av barn og unge. Allerede etter få år ser de effekten av dette. De trenger ikke lenger å bruke tid på å oppdra ungdom når de kommer til ungdomsskolen.

 Nå skal de inngå et tilsvarende samarbeid med Bleiker videregående skole, dit en tredjedel av elevene søker seg. Disse felles standardene gjennom hele oppveksten er en viktig nøkkel til å redusere frafallet i videregående skole, sier rektor ved ungdomskolen.

Erfaring og forskning viser at det er overgangene mellom skoleslagene som er kritisk i forhold til oppfølgingen av elever som trenger litt ekstra. Høyre har flere ganger tatt til orde for at Fylkeskommunen må engasjere seg sterkere i grunnskolen, for å bidra til at elever som kommer inn i det videregående opplæringsløpet er best mulig kvalifisert.

Etter mitt syn er det viktig at fylkeskommunen så raskt som mulig, i samarbeid med  kommunene, utmeisler en konkret strategi for et skolesamarbeid mellom grunnskolen og den videregående skolen i Hedmark.

Reklamer