Sosialisme er lik sentralisme. Derfor er alltid det lokale selvstyret under press når venstresiden styrer landet. I en slik situasjon blir det ekstra viktig at Høyre i Hedmark gjør et godt kommune- og fylkestingvalg i september. Det er vi som skal stå på enkeltmenneskenes og lokalsamfunnenes side i kampen mot sentralisme og statlig overstyring. For oss er kampen for lokaldemokratiet en kamp for de menneskene vi er glade i.

Reklamer