Skal vi sikre en god omsorg for alle må vi sikre gode og ryddige arbeidsforhold for alle, og gi de ansatte fleksibilitet og kompetanse. Det er bra for de ansatte, og bra for de som trenger omsorgen deres.

I HAs leder i dag, 29. mars, kan vi nok en gang lese avisens redsel for og korstog mot private velferdsbyggere.

At det ble oppdaget brudd på arbeidsmiljøloven hos Adecco satte HA inn på et ensporet kjør mot alt som kan kalles for ”privatisering”. Så gått langt har HA valgt å se bort fra at lignende tilfeller skjer i det offentlige.

Ta for eksempel Ap-styrte Moss kommune som driver Melløsparken sykehjem. Der avsløres det nå at også der foregikk det brudd på arbeidsmiljøloven, og hjelpepleiere sov i kjelleren. I Aftenposten for én uke siden kunne vi lese Arbeidstilsynet mene at ”ingenting tyder på at privat sektor er verre enn offentlig sektor i bruk av ulovlig overtid”. Begge deler er uakseptabelt.

Lovbrudd i det private er like lite et argument mot private som at lovbrudd i kommunene blir et argument mot kommuner. Has hamring på privatisering – selv om det stadig avsløres lovbrudd og utfordringer i det offentlige – gir en forsmak på valgkampen. Vi skal selvsagt sikre verdige arbeidsforhold i helse- og omsorgssektoren, men det viktige spørsmålet er dette: Hvordan skal vi skape best mulig kvalitet i omsorgen for våre eldre?

Ja, da må vi satse på de ansatte. Det må være nok ansatte, de må ha ryddige arbeidsforhold, de må sikres fleksible turnuser og vi må investere i deres kompetanse – slik at de har de beste forutsetninger for å gi god omsorg. Vi må få flere faglærte inn i omsorgstjenesten, og jobbe for at de som er ufaglærte blir faglærte. Høyre lover et kompetanseløft i omsorgstjenesten.

Det er lett å rette fingeren mot bemanningsselskaper, slik HA gjør. Men det løser lite. La oss være mer konstruktive. Å få bemanningskabalene til å gå opp er og blir en utfordring i omsorgssektoren. En ting man har gode erfaringer med, er nettopp lange turnuser. En ny Fafo-rapport roser forsøk i Bergen opp i skyene, og viser til fornøyde ansatte, mer forutsigbarhet og en betydelig reduksjon av deltidsstillinger. Høyre vil at myndigheten til å godkjenne alternative turnuser skal forhandles lokalt, til det beste for de ansatte og beboerne – om enn på bekostning av fagforeningenes egen makt.

I år er det kommunevalg. Høyre går til valg på å sikre kvalitet i omsorgen, med gode tjenester til alle som trenger det. Da må vi satse på dyktige ansatte, kapasitet for alle som trenger det og mer valgfrihet for de pleietrengende. Det er mye som kan gjøres. Heller enn å høre skremsler om alt som blir verre, hører vi gjerne hva HA tror kan gjøre omsorgen bedre.

Reklamer