100 ulver har blitt borte de siste 10 årene. Dette er noe ulveforskerne har kommet frem til. Det er mulig dette er riktig, men derfra å påstå at disse har blitt skutt av folk «på bygda» er for drøyt.

 Ingen i Norge har så langt blitt tiltalt, eller dømt for ulvedrap.

 Politiet sier de ikke har dokumentasjon på at det foregår ulovlig jakt.

 Til tross for dette mener politiet og forskerne at vi som bor i distriktene er ansvarlig for drap på 100 ulv. Forklaringene på at politiet intet vet og intet kan bevise skal visstnok være at  «selvjustisen i bygdsamfunnene er sterke». 

 Nå må det bli slutt på stigmatiseringen og mistenkeliggjøringen av oss som har valgt å bosette oss i distriktene. Skaff bevis, eller ti stille!

Reklamer