Fylkeskommunen sitter på en rekke ulike økonomiske virkemidler som skal brukes til næringsutvikling. Utfordringen er å se sammenhengen mellom de ulike virkemidlene og tenke på hvordan de best kan benyttes i en slags verdikjede.

 Tre av de største – Innovasjon Norge, Regionale forskningsfond (RFF) og  Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) – har alle egen administrasjon og egne styrer. Dette er sløsing med ressurser. Effekten av dette ser man i årsrapporten for RFF. Man har brukt like mye på å administrere ordningen som utdeling av midler!

Reklamer