Fylkeskommunen skal bruke 500 mill kroner på å rehabilitere ELVIS. Det er bra, og det trengs.  Før fylkeskommunen investerer så mye penger, synes jeg de burde utrede muligheten for å flytte ELVIS til Terningen Arena.

Da frigjøres store areal midt i sentrum til handel/boligbygging. Elvistomta har jo et kjempepotensial i nærings- og boligsammenheng. Jeg tror også det vil ligge store muligheter for sambruk og samhandling med Terningen Arena.

Jeg tror dette er en god ide. Det er også mulig at det er en dårlig ide. La oss derfor utrede det, før vi bruker en 1/2 milliard kroner på rehabiliteringen.

Reklamer