Et grunnleggende skille mellom høyresiden og venstresiden ligger i svaret på følgende spørsmål:

 Skal vi bygge vårt samfunn på tillit, eller på mistillit? Skal vi gi folk større frihet til å velge hvordan de løser oppgavene, eller skal vi detaljstyre mer? Skal vi ta flest mulig valg på vegne av andre, eller skal de få velge selv?

For Høyre er svaret klart: Høyre har tillit, vi vil gi frihet, og vi vil la folk velge selv!

Drakampen mellom tillit og detaljstyring, mellom mangfold og ensretting er langt fra ny.

Noen partier kjempet langt ut på 80-tallet for planøkonomi, monopoler, og detaljstyring av folks hverdag.

Nå kjemper de for omsorgsmonopoler og mot valgfrihet.

Historien viser at de tok feil.

Ingen lengter tilbake til tiden med Televerkets kø for å få telefon, butikker som stenger klokken halv fem eller NRK-monopolet.

La oss heller slå fast;

Tjenestene blir best når folk får velge selv.

Reklamer