Målet for Høyres velferdspolitikk er alltid å sette den som trenger hjelp i sentrum for hvordan hjelpen gis.

Vårt utgangspunkt for hvordan vi organiserer oss må bygge på den konservative erkjennelse av at perfekte systemer ikke eksisterer, og at det er den menneskelige drivkraft som skaper gode tilbud.

Det er ikke et system som gir omsorg. Det er det menneskene som gjør. Et system har ingen iboende trang til å skape og nyutvikle. Det er det menneskene som har. Et system har ingen ønsker om eller drivkraft for å løse oppgaver best mulig. Det er det menneskene som har.

Der andres utgangspunkt i velferdspolitikken er en blind tro på systemet, vil Høyres utgangspunkt være tillit til enkeltmennesket og frihet under ansvar!

 

 

Reklamer