Når regjeringen er mer opptatt av å love flere ansatte, enn de er av å ansette flere fagfolk svekker de kvaliteten.

Vi ser svekkelsen i den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunene skal få mer ansvar for helse- og omsorgtjenestene. Likevel mener regjeringen ikke at det er nødvendig å stille krav om at kommunene harsykepleiere, jordmødre eller fysioterapeuter.

Hvis du trenger opptrening etter en skade, trenger du en fysioterapeut. Hvis du trenger hjelp til medisinering, trenger du en sykepleier, og hvis du skal gå til svangerskapskontroll, kan du trenge en jordmor.

Det er ikke likegyldig om disse faggruppene finnes i kommunen. Det er faktisk helt avgjørende for å gi gode helse- og omsorgstjenester.

Profesjonsnøytralitet, kaller regjeringen det.

Jeg kaller det et angrep på yrkesstoltheten!

Reklamer