I offentlig sektor står de rødgrønne fortsatt på sitt: Ett tilbud er bedre enn mange ulike. Selv om barn har ulike måter å lære på, selv om mennesker har ulike lidelser, selv om eldre har ulike behov.

Vi skal vinne slaget om valgfrihet og kvalitet gjennom det Sjur Lindebrække kalte tillitspolitikk.

Der andre har mest tillit til systemet, skal vi være partiet som viser mest tillit til den enkelte. Vi skal være partiet som har tillit til at folk, også når de er pasienter, pleietrengende, skoleelever eller bare godt voksne, kan velge selv.

Noen mener den viktigste rettigheten når velferden svikter er å kunne klage. Jeg mener den viktigste retten er å kunne velge seg et bedre tilbud!

Vi må se en ny idé og et nytt forslag som den muligheten det er, ikke som en trussel. Vi skal dyrke de som er kreative, utålmodige og omsorgsfulle. De som vil noe. De som ser muligheter.

Norges fremtid handler om mennesker, ikke om milliarder.

Ja, vi skal bruke milliarder på tusenvis av sykehjemsplasser for å sikre alle eldre en verdig alderdom.

Ja, vi skal bruke store summer på bedre behandling for demente.

Ja, vi skal bruke hundrevis av millioner på å rekruttere flere ansatte og å gi de ansatte i helse- og omsorgssektoren et kunnskapsløft.

Men de som tror at bare flere milliarder vil være nok til å løse utfordringene i fremtiden forregner seg grovt. Penger gir deg ikke omsorg. Penger holder deg ikke i hånden. Penger har ikke kunnskap om hva som er den beste behandlingen. Mennesker derimot, gir omsorg, holder deg i hånden og har kunnskap.

Derfor handler det om mennesker, ikke milliarder!

Reklamer