Hva kan det skyldes at Oppland fylkeskommune har god demokratiforståelse, mens vi i Hedmark til stadighet opplever det motsatte?

Jeg tror vi finner mye av svaret i ulik organisering av det politiske arbeidet. Oppland har valgt formannskapsmodellen, mens Hedmark har parlamentarisme. I en formannskapsmodell sikres alle partier lik informasjon og like muligheter til å påvirke saker i forkant av politiske beslutninger. I formannskapsmodellen fattes vedtak med bakgrunn i en felles politisk diskusjon. Det er med andre ord flere som får gitt sitt besyv med før beslutninger fattes. Slik er det ikke i en parlamentarisk modell, og i vertfall ikke slik den praktiseres i Hedmark. Her fattes svært mange av de politiske vedtakene i Fylkesrådet. På denne måten flytter de diskusjoner ut av fylkestinget og inn i egne lukkede fora. Jeg er svært bekymret for Fylkesrådets manglende demokratiforståelse og den måten makten utøves på.

Oppland Fylkeskommunes demokratiprosjekt er et imponerende stykke arbeid. Prosjektet har som mål å øke oppsluttingen om fylkestingsvalget og oppmerksomheten omkring fylkeskommunale saker. Internettsidene er forbilledlig konstruert og lagt opp med tanke på valget til høsten. De har også laget et eget valgkampopplegg for fylkespolitikerne.
http://www.oppland.no/Documents/Arena%20Innlandet/Arena_Innlandet_250511.pdf

Vår egen fylkeskommune er way behind. Rett og slett ikke i nærheten, dessverre.

Arbeidet med Oppland sin regionale planstrategi er også et meget godt stykke arbeid, og en ganske annen tilnærming enn det vårt eget Fylkesråd har lagt til grunn. Oppland har laget et presist og kortfattet dokument, godt forankret i kommunene. De har vært til stede i samtlige kommuners kommunestyremøter og hørt på diskusjonene, i motsetning til vårt eget Fylkesråd som har forankret planarbeidet i regionrådene, hvor det som kjent stort sett sitter egne partikollegaer. Det ser heller ikke ut som om Fylkesrådet har klart å «frigjøre seg fra» den gamle fylkesplanmodellen. Jeg er redd for at dette bærer riktig galt av sted hvis vi ikke klarer å snu Fylkesrådet i førstkommende Fylkesting (saken kommer opp der).

Legger ved en link til Oppland sin regionale planstrategi:

http://www.oppland.no/Documents/Styringsdokumenter/Planstrategi_2010-2011_web.pdf

 

Reklamer