Som ventet (det i seg selv er jo ikke akkurat noe godt tegn ) ville ikke Fylkesrådet i Hedmark foreta seg noe i forbindelse med min interpellasjon om å utrede flytting av ELVIS (Elverum videregående skole) til Terning Arena. Samme skjebne led spørsmålet fra Høyres Solveig Seem om mulighetene for Uno Marine (de har behov for større lokaler) til å få kjøpe deler av fylkeskommunens tomt. Etter sterkt påtrykk lovte imidlertid fylkesråd Aasa Gjestvang å vurdere ELVIS saken på nytt, dersom kommunen, eller andre ba om det. Fylkesrådsleder Svein Borkhus lovte også, etter press fra Høyre og FrP, å ta kontakt med Uno Marine.

En av Fylkeskommunens viktigste roller er å være en regional utviklingsaktør. Dette har de rødgrønne selv påpekt til det kjedsommelige. Litt pussig da at de tar en slik bakoverlent og passiv holdning i disse sakene.

Etter møtet kommenterte Senterpartiets utmerkede gruppeleder, Mari Gjestvang, saken slik overfor meg (hennes kommentarer skrev inn med fett skrift i interpellasjonen:

—–

«Flytting av Elverum videregående skole (ELVIS)?

Fylkeskommunen skal bruke mellom 400 og 500 mill kroner (one for the money – for lav kost nytte) på å rehabilitere ELVIS. Det er bra, og det trengs.  Før fylkeskommunen investerer så mye penger, synes jeg vi burde utrede muligheten for å flytte ELVIS til Terningen Arena.

Da frigjøres store areal midt i sentrum til handel/boligbygging. Elvistomta har et kjempepotensial i nærings- og boligsammenheng. Jeg tror også det vil ligge store muligheter for sambruk og samhandling med Terningen Arena.

En ny skole ved Terningen Arena (two for the show – spektakulært forslag) vil samtidig åpne muligheten for å bygge en signalbygg i tre. Hedmark Fylkeskommune vil da endelig kunne realisere mange av de store ambisjonene og formuleringene som er nedfelt i fylkeskommunens ”Energi- og klimaplan” og ”Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland 2008 – 2011”.  Skal disse viktige planene ha noen verdi er det viktig å komme i gang med noe mer enn bare å ”skrape i overflaten”.

Jeg tror dette er en god ide.

La oss derfor utrede det, før vi bruker en 1/2 milliard kroner på rehabiliteringen (three for the rock’n roll singing go….let’s rock! – 3 poeng for å «rocke opp»)

Vil Fylkesrådet gjennomføre en utredning med tanke på å flytte  ELVIS til Terningen Arena, før rehabiliteringsarbeidet settes i gang?»

Fylkesråd Aaasa Gjestvangs svar:  Return to sender.

Morsomt Marit. Takk skal du ha!

 

Reklamer