Dersom nåværende planer for bompengefinansiering av strekningen rv3/rv25 blir lagt til grunn vil billistene måtte betale 208 kr for å kjøre tur og retur Hamar – Elverum. Tyngre kjøretøy må betale dobbelt takst! Dette er langt over tålegrensen og til skade for den sterke felles bo- og arbeidsregionen vi har i Hamar/Elverumsområdet.

 En kan jo spørre seg hvor det blir av den rødgrønne regjeringens veisatsing når de på denne strekning kun er villige til å betale 9% av de totale veikostnadene. Resten, 91%, skyver de over på oss billister.

Reklamer