I et oppslag i Aftenposten 15. august står det at halvparten av Høyre- og FrP-styrte kommuner har innført eiendomsskatt. Dette er feil. Tall fra SSB/Kostra viser at Høyre-styrte kommuner i snitt har redusert
eiendomsskatten med 10 prosent siden 2007, mens eiendomsskatten samlet sett øker i Ap-styrte kommuner, går den ned i Høyrestyrte. Det viser at det betyr noe hvem som styrer kommunen. Slik er det bare.

Reklamer