Vi Høyre ønsker en en offensiv og kraftfull skolepolitikk som gjør våre barn og unge i stand til å realisere sine fremtidsdrømmer.

Vi vil derfor ha full fokus på lærere og skoleledelse, ogvi vil styrke innsatsen mot frafallet i den videregående skolen.

Reklamer