Da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa besøkte Hedmark i forrige uke ble hun, etter eget utsagn, svært overrasket over at vi billister må betale 90% (208 kr tur/retur Elverum Hamar) av veikostnadene på den planlagte nye veien mellom Elverum og Hamar.  Det står ikke til troende, men er vel vanskelig å innrømme nå før valget.

Denne uken skryter hun av tidenes satsing på vei i Norge. Staten har aldri brukt mere penger, uttalte hun til en av hovedstadsavisene. Problemet er bare at hun har tatt med det vi billister betaler i bompenger i dette regnestykket.

Ærlig talt Kleppa, dette var ikke bra! Jeg tror man som politiker står seg på å være mer sannferdig enn du har vist de siste ukene.

Reklamer