Kristin Halvorsen påstod under skoledebatten med Erna Solberg på NRK i forrige uke at grunnen til at norske elever oppnår bedre resultater på PISA-undersøkelsen i 2009 er at hun avblåste Høyresidens privatisering av norsk skole.

Tall hentet fra skoleporten.no for grunnskolen viser at andelen elever i private skoler har økt litt i perioden 2005-2006 til 2010-2011. I 2005-2006 gikk 14 450 elever av totalt 619 640 elever i grunnskolen i private skoler, mens det i 2010-2011 var 16 250 av totalt 614 020 elever. Det betyr at andelen elever som går i private skoler fra skoleåret 2005-2006 til skoleåret 2010-2011 har økt fra 2,33 til 2,65 prosent.

I tillegg har antall private grunnskoler økt, fra 150 i skoleåret 2005-2006 til 159 i skoleåret 2010-2011. I samme periode har antall offentlige grunnskoler sunket fra 3 012 i 2005-2006 til 2 798 i 2010-2011. Dette viser at det på ingen måte er hold i Kristin Halvorsens påstand om at hun har avblåst et storstilt privatiseringseksperiment i norsk skole.

Kristin Halvorsens påstand er samtidig et hån mot den innsatsen alle landets lærere legger ned i skolen hver eneste dag. All forskning viser at læreren er skolens viktigste ressurs, og at faglig kompetente lærere er avgjørende for at elevene skal lære det de skal i løpet av skolegangen. Internasjonale undersøkelser har dokumentert at elever med gode lærere utvikler seg tre ganger så raskt faglig som elever med dårlige lærere. Derfor satser Høyre på læreren, og har lansert en offensiv lærerpakke for å gjøre læreryrket til fremtidens drømmeyrke: http://hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Vil+gj%C3%B8re+l%C3%A6reryrket+til+et+dr%C3%B8mmeyrke.d25-TwRHM5h.ips

Reklamer