Vi skal ha en rovdyrpolitikk basert på vitenskap og fakta. Vi skal ta ansvar der vi har ansvar, men det må skje i balanse med folks livskvalitet, eiendomsrett og ta hensyn til lokalsamfunnets ve og vel.

Reklamer