I et varmt og inkluderende samfunn er omsorg for den som trenger det, en viktig oppgave. Et slikt samfunn er et resultat av samspillet mellom frihet, sosialt ansvar og de private og offentlige fellesskapene.

Reklamer