Jeg har en sterk mistanke om at mange barn og unge i dagens skole «nektes» muligheten til å leve ut sitt potensiale. Slik kan vi ikke ha det. Det er jo skolene, og våre barn og unge som skal ta Hedmark inn i fremtiden.  Jeg er overbevist om at en langt sterkere satsing med fylkeskommunale midler i grunnskolen vil gjøre at flere elever får muligheten til å leve ut sitt potensiale og dermed også få realisert sine fremtidsdrømmer.

Reklamer