Ap vil utvide fylkesrådet med enda en person – fra 4 til 5. I tillegg har de en fylkesordfører på heltid. Dette er misbruk av ressurser. Pussig at Hedmark skal ha flest heltidspolitikere og den dyreste driften.

Reklamer