Jeg ønsker en bedre skole for alle barn og unge i Hedmark, med kunnskap og trivsel, krav og kvalitet i sentrum.

En god kunnskapsskole gir barn og ungdom den beste forutsetningen for å lykkes og til å forme sin egen fremtid. Det å stille krav, er å bry seg om. Vi kan ikke ha lavere ambisjoner på vegne av barna enn de har for seg selv.

Hedmark fylkeskommune har vært styrt av Arbeiderpartiet i alle år siden den ble opprettet i 1975. Resultatet av år uten tilstrekkelige ambisjoner for skolen er at mange av Hedmarks videregående skoler sliter med å hevde seg i konkurransen med resten av landet. Det skal vi snu, dersom Høyre kommer til makten i Fylkestinget etter valget i september.

Mange ungdommer sliter i dag med overgangen fra barne- og ungdomsskole til den videregående skolen. Vi har alt for dårlig koordinering og samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen på dette området. Dette har Høyre foreslått å gjøre noe med, uten å få gehør hos de rødgrønne.

Fritt skolevalg er innført i de fleste fylker styrt av Høyre. Dette ønsker Høyre også i Hedmark. Jeg ser ingen grunn til at ikke elevene selv skal få lov til å avgjøre hvor de ønsker å gå på skole.

En prøveordning med valgfritt sidemål vil vi også bli innført dersom Høyre kommer i posisjon.

Reklamer