Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Slik må det være, og slik blir hvis Høyre får bestemme.

Reklamer