Fylkestingsvalget i år er det beste valget Hedmark Høyre har gjort siden fylkeskommunen ble opprettet i 1975.

I år fikk vi 17,04 % oppslutning. Det er en fremgang på hele 6,4 % fra valget for fire år siden. Det nest beste valget vi har gjort var i 1979. Da fikk vi 15.4 % oppslutning.

Vi kommer nå inn med 6 representanter i det nye Fylkestinget. En økning på 2 fra forrige valg.

Vi er nå det nest største partiet i Fylkestinget, klart foran SP (11,1 %) og FrP (8,4 %).

Med dette gode resultatet står vi svært godt rustet i det viktige arbeidet med å få mest mulig gjennomslag for vår politikk.

Jeg ønsker Solveig Seem, Rune Øygarden, Sidsel Mobrenna, Kristian Tonning Riise og Heidi Lundstedt  velkommen i den nye Fylkestingsgruppen.

Konstituering av det nye fylkestinget skjer 31. oktober.

Reklamer