I Hedmark har vi mange ildsjeler som engasjerer seg for å utvikle nærmiljøet sitt. Ildsjelene utgjør en viktig forskjell. Det gjelder innen idrett og kultur, helse og skole samt lokal næringsutvikling. Befolkningen i Hedmark må selv få bestemme retningen i viktige saker for sitt lokalsamfunn. En satsing på innbyggerdialog, hvor folk i Hedmark kan følge lokalpolitikk nærmere sin egen hverdag, er viktig. Vi må satse på sosiale medier for økt innbyggerdialog og overføre viktige møter på internett. Vi må legge til rette for at mennesker i Hedmark skal få komme med gode ideer og få raske svar fra oss fylkespolitikere.

Vi må være mer opptatt av gode resultater enn å beholde dagens ordninger uforandret.

Reklamer