Det er med vantro jeg ser at AP er mer opptatt av ideologi enn av å oppklare voldtektene i Oslo. På 3 dager kan et privat analysefirma ha DNA analyser klare. Det offentlige bruker opptil 3 uker. Valget burde enkelt dersom man har som mål å oppklare forbrytelsen raskest mulig, men målet for AP er tydeligvis å beholde alt i offentlig regi. Allergien mot private er påtagelig. Vi ser det også i sykehusvesenet, hvor køene øker, samtidig som det finnes kapasitet ved private sykehus.

Reklamer