I Fylkestingets konstituerende møte 31. oktober, valgte et flertall av representantene (AP, SV og SP) å fortsette med en parlamentarisk modell i Hedmark.

Valget er en dårlig beslutning.  Parlamentarisme er ikke en hensiktsmessig styringsform av fylkeskommunen.  Ordningen er sterkt overadministrert sammenliknet med organisasjonens oppgaver. Samtidig fører den til mindre. ikke mer demokrati, da posisjonens innsikt i organisasjonens virke er så proporsjonalt mye større at det vanskeliggjør opposisjonens rolle som kontrollør. Bruken av parlamentarisme som styringsverktøy i Hedmark fylkeskommune er uhensiktsmessig, kostbar og burde vært avviklet så raskt som mulig. Men slik ble det altså ikke, dessverre.

Reklamer